ISO 15189

ISO 15189
HANDBOEK
PROCEDURES
REGISTRATIES
CONTACT
LINKS


Hieronder vindt u de inhoudstafel van ons voorbeeld-kwaliteitshandboek volgens ISO 15189 en kunt u een uittreksel downloaden.

Inhoudstafel
 
1. Inleiding

2. Toepassingsgebied

3. Definities en terminologie

4. Management vereisten

4.1. Organizatie en management
4.2. Kwaliteitssysteem
4.3. Documentenbeheer
4.4. Contractbeoordeling
4.5. Uitbestedingen
4.6. Aankoop van externe diensten en goederen
4.7. Adviesverlening
4.8. Klachten
4.9. Identificatie en beheer van niet-conformiteiten
4.10. Corrigerende maatregelen
4.11. Preventieve maatregelen
4.12. Continue verbetering
4.13. Kwaliteits- en technische registraties
4.14. Interne audits
4.15. Beoordeling door de directie

5. Technische vereisten

5.1. Personeel
5.2. Accomodatie en omgeving
5.3. Uitrusting
5.4. Voorbereiding op de testen
5.5. Testmethodes
5.6. Verzekering van de kwaliteit van de testmethodes
5.7. Werkwijze na de uitvoering van de testen
5.8. Rapportering van de resultaten
5.9. Vrijgave van de resultaten
5.10. Informatiebeheer

Uittreksel
 


Hier kan u een uittreksel uit het kwaliteitshandboek downloaden:
kwaliteitshandboek

Voor eventuele vragen, aarzel niet ons te emailen: klik hier.
To The Point, Parkstraat 41, 9700 Oudenaarde, info@to-the-point.be